Bảng kí tự đặc biệt cơ bản (255 kí tự)

NEW: Bảng tổng hợp các loại kí tự đặc biệt

Trong máy tính, số kí tự cơ bản thường dùng bao gồm 255 kí tự.
Số kí tự đặc biệt cơ bản này có đến 1/3 là những kí tự chữ cái, chữ số, các toán tử mà trong cuộc sống hàng ngày thường dùng đến.

Hãy xem bảng kí tự đặc biệt cơ bản (bản đủ 255 kí tự) bên dưới đây:

Bảng kí tự đặc biệt

Kí tự Mã code Kí tự Mã code
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
§ 21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 space 32
! 33 34
# 35 $ 36
% 37 & 38
39 ( 40
) 41 * 42
+ 43 , 44
45 . 46
/ 47 0 48
1 49 2 50
3 51 4 52
5 53 6 54
7 55 8 56
9 57 : 58
; 59 < 60
= 61 > 62
? 63 @ 64
A 65 B 66
C 67 D 68
E 69 F 70
G 71 H 72
I 73 J 74
K 75 L 76
M 77 N 78
O 79 P 80
Q 81 R 82
S 83 T 84
U 85 V 86
W 87 X 88
Y 89 Z 90
[ 91 \ 92
] 93 ^ 94
_ 95 ` 96
a 97 b 98
c 99 d 100
e 101 f 102
g 103 h 104
i 105 j 106
k 107 l 108
m 109 n 110
o 111 p 112
q 113 r 114
s 115 t 116
u 117 v 118
w 119 x 120
y 121 z 122
{ 123 | 124
} 125 ~ 126
127 Ç 128
ü 129 é 130
â 131 ä 132
à 133 å 134
ç 135 ê 136
ë 137 è 138
ï 139 î 140
ì 141 Ä 142
Å 143 É 144
æ 145 Æ 146
ô 147 ö 148
ò 149 û 150
ù 151 ÿ 152
Ö 153 Ü 154
¢ 155 £ 156
¥ 157 158
ƒ 159 á 160
í 161 ó 162
ú 163 ñ 164
Ñ 165 ª 166
º 167 ¿ 168
169 ¬ 170
½ 171 ¼ 172
¡ 173 « 174
» 175 176
177 178
179 180
181 182
183 184
185 186
187 188
189 190
191 192
193 194
195 196
197 198
199 200
201 202
203 204
205 206
207 208
209 210
211 212
213 214
215 216
217 218
219 220
221 222
223 α 224
ß 225 Γ 226
π 227 Σ 228
σ 229 µ 230
τ 231 Φ 232
Θ 233 Ω 234
δ 235 236
φ 237 ε 238
239 240
± 241 242
243 244
245 ÷ 246
247 ° 248
249 · 250
251 252
² 253 254
255

Bảng kí tự cơ bản ở đây chỉ là một phần ít kí tự mà thôi. Còn rất nhiều các kí tự khác, vẫn được sử dụng nhưng không được sử dụng nhiều. Đó là những kí tự thật sự lạ và độc đáo.

Tạo chữ đẹp, lạ, độc đáo bằng kí tự đặc biệt

Bạn đã thử viết ɔợưɓu oảđ ữɥɔ như thế này hay n⃣   h⃣   ư⃣    t⃣   h⃣   ế⃣    n⃣   à⃣   y⃣ chưa? Thử tạo chữ đẹp ngay vào share với bạn bè ngay nhé.

Có rất nhiều kí tự đặc biệt khác nên ở đây mình chia theo nhiều loại khác nhau để các bạn dễ tìm kiếm kí tự mà bạn muốn.

Trang tổng hợp các loại kí tự đặc biệt

Comments

comments

You may also like...

 • Hoang Lan

  dang tim may cai ki tu ni, cam on admin nhe >..<

 • ❤❦ K1nG ❦❤

  ❤❦ K1nG ❦❤

  • ༬Ꮮᾦm࿐ོ

   Xàmmmmmmmm

 • Pingback: Kí tự đặc biệt trong Zing Speed()

 • lucy

  de ec

 • NoFear

  lam hk dc

 • koko

  lm thế nòa đấy admin

 • ™Nkung♥Ken

  KÍ TỰ XẤU WA

 • pOOn

  kí tự ₫ có ko ạ

  • đó là kí tự đơn vị tiền tệ của Việt Nam. @disqus_44HH5kCVM7:disqus xem ở bài viết về các kí tự đặc biệt trong tiền tệ ở đây nhé: http://www.kitudacbiet.net/ki-hieu-ve-tien-te-cac-nuoc-tren-the-gioi/

   • Boy Ka

    a có biết làm kí tự ° này mà khi vào Game liên minh nó có thêm cái gạch chân ko nó cũng như kiểu chữ ₫ này ấy bên ngoài thì là chữ đ kí tự nhưng vô Game có thêm gạch chân ở bên dưới

 • Hee Mi Vũ

  22

 • an

  sao gõ hoài kí tự đặc piệt mà k dc ai pk chỉ mình zới mình thank

 • Ngọ Đinh

  4◘7█Y7♣4»╪♣4◘7451☻1☻16741 [email protected] Ngo DINH